Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Raspored dnevnih aktivnosti

 Celodnevni boravak
* za decu do tri godine starosti * za decu od tri god. do polaska u školu
- prijem dece od 5.30 do 7.00 - nega i priprema za doručak i doručak od 7.30 do 8.00 - nega od 8.00 do 8.30 - igra, druge aktivnosti, boravak na vazduhu od 8.30 do 10.30 - nega, priprema za ručak i ručak od 10.30 do 11.30 - dnevni odmor od 11.30 do 14.00 - priprema za užinu i užina od 14.00 do 14.15 - poslepodnevne aktivnosti od 14.15 do 15.30 - prijem dece i jutarnja gimnastika od 5.30 do 7.30 - priprema za doručak i doručak od 7.30 do 8.15 - usmerene aktivnosti, slobodne aktivnosti, boravak na vazduhu od 8.15 do 11.00 - pripreme za ručak i ručak od 11.00 do 11.45 - priprema za dnevni odmor i dnevni odmor od 11.45 do 14.00 - užina od 14.00 do 14.15 - kombinovane aktivnosti od 14.15 do 15.30

Poludnevni boravak

- samostalne aktivnosti po dečjem izboru od 8.15 do 9.30 - priprema za užinu i užina od 9.30 do 10.00 - usmerene aktivnosti od 10.00 do 10.30 - boravak na otvorenom prostoru od 10.30 do 11.00 - usmerene aktivnosti od 11.00 do 11.30 - kombinovane aktivnosti od 11.30 do 12.15

Napomena : raspored dnenih aktivnosti (satnica) se odnosi na grupe poludnevnog boravka u gradu ( prostor OŠ „Z.J.J.“). U ostalim grupama poludnevnog boravka, u zavisnosti od početka radnog vremena, utvrđuje se raspored aktivnosti u skladu sa vremenskim okvirima datim za navedene pp grupe u gradu.