Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Danas

DANAS UPVO „POLETARAC“ ima oko 190 zaposlenih i ukupan broj upisane dece u celodnevnom boravku i PP grupama, zajedno sa selima je oko 1340 dece.
U gradu Rumi, postoji 7 objekata, 2 grupe dece (poludnevni boravak) u osnovnoj školi „Zmaj Jova Jovanović“, i 2 grupe u OŠ „Veljko Dugošević“ (celodnevni boravak).
U selima Opštine Ruma (15 sela), nalazi se 16 vaspitnih grupa, 15 grupa poludnevnog boravka i jedna grupa u Dobrincima sa celodnevnim boravkom. Radne sobe na selima se nalaze u okviru objekata Osnovnih škola ili mesnih kancelarija.

Istorija

Dečiji vrtić „POLETARAC“ je osnovan 1954. Godine. Nalazio se u ulici 27.oktobar. Vrtić je počeo da radi sa četiri odeljenja i pet radnika, postojao je samo poludnevni boravak.
- 1958. godine se otvaraju još dva odeljenja produženog boravka za predškolsku i školsku decu, uzrasta od 3 do 11 godina. U okviru Ustanove postojalo je jedno odeljenje školskog boravka. Kao organ upravljanja u vrtiću, postojala je RADNA ZAJEDNICA koju su činili svi zaposleni, koji su birali svog predstavnika.
- 1958. godine za upravnika vrtića se postavlja vaspitač Jovanka Dimov.
- 1973. godine dečiji vrtić postaje Radna Organizacija za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „POLETARAC“ - 1975. godine se otvara novi objekat u ulici Veljka Dugoševića 144, sa kapacitetom za smeštaj 144 deteta, zapošljava se 35 radnika.
- 1977. godine se otvaraju prve jaslice u Rumi, za decu uzrasta od 8 meseci do 3 godine, u ulici Maršala Tita 76, sa kapacitetom za 60 dece i 11 zaposlenih radnika.
- 1983. godine (08.03.) otvara se novi namenski izgrađen objekat u ulici Prvomajskoj bb. Objekat je izgrađen iz sredstava Samodoprinosa. Objekat je namenjen smeštaju dece od 1 godine do polaska u školu, sa kapacitetom za 230 dece. Formirano je 9 novih vaspitno-obrazovnih grupa, sa upisanih 165 dece, a zaposlenje je dobilo još 26 radnika. U tom periodu, u sva četiri objekta Radne Organizacije „POLETARAC“ je smešteno 785 dece, raspoređenih u 29 grupa, sa ukupno 72 zaposlena radnika.
- 1985. godine objekat u ulici 27. Oktobar prestaje sa radom i RO „POLETARAC“ dobija drugu zgradu, u ulici JNA 136.
- 1993. godine (15.03.) osnovana je u Rumi, odlukom Skupštine Opštine, Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, sa obavezom obezbeđivanja vaspitno-obrazovne, preventivno-zdravstvene i socijalne funkcije kroz organizovanje celodnevnog, poludnevnog i drugog oblika rada, sa decom uzrasta od 1 godinu, do polaska u školu.
- 1994. godine (29.09.) integrisane su sve seoske predškolske grupe (18 grupa), u sastav Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „POLETARAC“, što je značilo objedinjavanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja na opštinskom nivou, i tada sve seoske grupe prelaze u nadležnost UPVO „POLETARAC“.
- 1998. godine nadogradnjom sprata, objekat u ulici Veljka Dugoševića je dobio 412 m2 prostora. Te godine, ukupan broj dece u Ustanovi je bio 940. U ovaj objekat je preseljen objekat iz JNA ulice.