Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У УПВО „Полетарац“ Рума

Godišnji plan rada Ustanove za radnu 2022/2023. godinu
13.10.2022
ПЛАН МЕРА за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова
27.12.2022

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У УПВО „Полетарац“ Рума

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

И ОБРАЗОВАЊЕ „Полетарац“ Рума

Дана, 12.12.2022.г.

Рума

 

У складу са одредбама чл. 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( „Сл.гласник Рс, број 159/2020 ) Установа за предшколско васпитање и образовање „Полетарац“ Рума у својству корисника јавних средстава објављује:

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У

УПВО „Полетарац“ Рума

 

1 ) Укупан број запослених: 239

2 ) Укупан број запослених на неодређено време: 151

  Структура према нивоу квалификација запослених:

Висока стручна спрема – 16

Виша стручна спрема – 82

Средња стручна спрема – 23

Нижа стручна спрема – 30

 

3 ) Укупан број запослених на одређено време: 88

4 ) Број радно ангажованих лица према основу ангажовања – рад ван радног односа:0

5 ) Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао у претходној календарској години – 2021: 2 запослена са вишом стручном спремом, 2 запослена са средњом стручном спремом и 3 запослена са нижом стручном спремом.

6 ) Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у претходној календарској 2021.години: није било запошљавања на неодређено време и није било запошљавања у својству приправника на одређено време.

7 ) Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години 2022.години: 0

8 ) Укупан број новозапослених на на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад процента од 70% у текућој календарској години 2022.години: 0.

 

ВД Директор

 

 

Comments are closed.