Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

O B A V E Š T E Nj E za roditelje

POSETA PREDSTAVNIKA UDRUŽENjA „ ČEP ZA HENDIKEP“
08.12.2017
Zavrti točak 2018
29.05.2018

O B A V E Š T E Nj E za roditelje

Poštovani roditelji,

U skladu sa članom 9. Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje besplatnog boravka dece u Ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Poletarac“ u Rumi, broj 06-29/8/2018-II, od 25.04.2018. godine, donetom od strane Opštinskog veća opštine Ruma, u obavezi ste da u periodu od

14.- 31.maja 2018.godine ,

dostavite sledeću dokumentaciju:

Potvrda o prebivalištu za dete
Očitane/ fotokopirane lične karte za oba roditelja
Potvrde o zaposlenju za oba roditelja
Kopije potvrda o podnetoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje M-A za oba roditelja
Potvrda o redovnom studiranju (za roditelje koji su redovni studenti)
Ukoliko posedujete, dostavite i sledeću dokumetraciju:

 

Odgovarajući dokaz da je dete samohranog roditelja ( dokaz o poverevanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice)
Rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu
Rešenje Centra za socijalni rad za dete iz porodica koje ostvaruju pravo na materijalno obezbeđenje
Odgovarajući dokaz nadležne zdravstvene ustanove za decu i roditelje odnosno staratelje, o smetnjama u psihofizičkom razvoju
Rešenje o invalidnosti roditelja i potvrda nadležnog organa da je roditelj raseljeno ili prognano lice
Preporuka Centra za socijalni rad za prijem deteta u Predškolsku ustanovu
Dokumentacija se predaje u zgradi Uprave, Glavna 146, 1. sprat, svakog radnog dana u periodu od 8.00 – 13.00 časova.

Direktor: Dragana Stojšić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *